Rapor Sorgulamak İçin Tıklayınız

 

        ASANSÖR MUAYENE VE PERİYODİK KONTROL HİZMETİ HAKKINDA

Asansörlerin periyodik muayenesi, asansörlerin güvenli kullanımı ve  uygun olarak çalışıp çalışmadığına dair, T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca  yetkilendirilmiş ve asansörlerin bulunduğu ilgili belediye ile sözleşmesi yapılmış A tipi muayene kuruluşunca yapılacak olan muayene işlemi olarak adlandırılmaktadır.

04/05/2018  tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) doğrultusunda piyasaya arz edilen ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörlerin muayenelerinin gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirme işlemlerinin yılda en az 1 kez yapılması zorunludur.

Gerçekleştirilen muayene sonrasında asansörlerde uygunluk değerlendirmesi yapılarak, güvensiz asansörlere kırmızı, kusurlu asansörlere sarı, hafif kusurlu asansörlere mavi, güvenli asansörlere yeşil etiket iliştirilmektedir.

Asansörlerde kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 tip yeterlilik seviyesini gösteren etiket bulunmaktadır. Kırmızı etiket ; kullanılması tehlikeli asansörleri ifade eder ve 60 gün süreyle bu asansör kullanıma kapatılarak eksikliklerinin giderilip güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Sarı etiket ise kusurlu asansörleri ifade eder ve 120 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Mavi etiket, hafif kusurlu olarak adlandırılır ve tespit edilerek raporlanan uygunsuzlukların bir yıl içerisinde giderilmesi gereklidir. Yeşil etiket, can ve mal güvenliği açısından ilgili asansörün kullanımının uygun olduğu anlamına gelmektedir.

Asansör için kullanılabilir etiket anlamına gelen mavi ya da yeşil etiket alınmadığı takdirde Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin  11. Madde 6. Bendinde belirtilen “Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir” hükmü gereğince ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilmektedir.

MYD Uluslararası Belgelendirme Ve Muayene Hizmetleri Ltd. Şti.  Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yetkili bir A-Tipi Muayene Kuruluşudur. Yönetmelik gereği MYD Uluslararası Belgelendirme Ve Muayene Hizmetleri Ltd. Şti. Kuruluşu ile protokol imzalayan İl Özel İdareler’e bağlı veya Belediyen’in ilçe sınırlarında bulunan mevcut asansörlerin periyodik kontrolleri ve yeni tescil edilecek asansörlerin tescil muayeneleri kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecektir

 

 

Kırmızı renkli muayene etiketi; Asansörün güvensiz olduğunu belirtmek üzere; can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan (ağır kusurlu) ve tebliğde belirtilen süre içerisinde giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansörler için kullanılır.

 

 

Sarı renkli muayene etiketi; Asansörlerin kusurlu olduğunu belirtmek üzere; kabul edilemez seviyede risk oluşturan fakat can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşımayan uygunsuzlukların tespit edildiği asansörler için kullanılır.

 

 

Mavi renkli muayene etiketi; Asansörün hafif kusurlu olduğunu belirtmek üzere; kabul edilebilir seviyede risk oluşturan uygunsuzlukların tespit edildiği asansörler için kullanılır.

 

 

Yeşil renkli muayene etiketi; Uygun asansörler için kullanılır.