MYD;

  • Gerçekleştirdiği muayene ve periyodik kontrol hizmetlerinde tarafsızlığa, bağımsızlığa ve gizliliğe azami ölçüde önem vereceğini,
  • Faaliyetlerini gerçekleştirirken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacağını,
  • Muayene ve periyodik kontrol müşterilerinin başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşterilere, çıkar çatışmasına neden olan durumu ortadan kaldıramadığı veya yönetemediği durumlarda hizmet vermeyeceğini,

beyan ve taahhüt eder.

MYD, “Üçüncü taraf” hizmetler veren, “A Tipi” bir muayene kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

Bu çerçevede MYD;

  • Konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsızdır.
  • MYD ve personeli, yürüttükleri muayene ve periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almazlar. MYD, muayenesi ve periyodik kontrolü yapılan ürünleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda değildir.
  • MYD, muayene ve periyodik kontrolünü yaptığı ürünleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası değildir.
  • MYD, muayene ve periyodik kontrolünü yaptığı ürünleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle bağlantılı değildir.

MYD ve personeli, yürüttükleri muayene ve periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almazlar.

MYD, muayene ve periyodik kontrol faaliyetlerinde, taraflara objektif davranacaktır ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek durumlara ilişkin, tarafsızlığına yönelik risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.

MYD, muayene ve periyodik kontrol faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya riskler için, mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.

 

17.11.2022

 

 

 

Tekin YALÇIN

Genel Müdür