1. Asansör periyodik kontrolü nedir?

Periyodik kontrol; kullanıcılar ve bakım faaliyetlerini yürüten bakım personelinin güvenli bir şekilde çalışması ve can güvenliği için ilgili asansörün eksik tespitini yapmak ve raporlar ile sonuçlandırmaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ ne göre 01.01.2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılması zorunlu olmuştur. Asansör Bakım ve İşletme yönetmeliği gereğince asansörlerin yılda en az 1 kez A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından periyodik kontrollerinin yapılması gereklidir.

 

2. Asansör periyodik kontrolümü nasıl yaptırabilirim?

Bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapabilirsiniz.

 

3. Her ay asansör bakımı yaptırdığım halde periyodik kontrol yaptırmam zorunlu mu?

Asansör bakımı ve periyodik kontrol farklı amaçlarla ve farklı kuruluşlarca yapılan hizmetlerdir. Asansör bakımları, bakımcı firma tarafından aylık olarak asansörün genel durumunun değerlendirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi amacı ile yapılan bir faaliyettir. Periyodik kontrol ise, belediye ile anlaşması bulunan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşu tarafından, asansörün can ve mal güvenliği açısından kullanıma uygunluğu ile ilgili yapılan ayrıntılı teknik muayenedir. Periyodik kontrol ile asansörün kullanıma uygun olup olmadığı ile ilgili değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca yine periyodik kontroller vasıtası ile asansöre yapılan bakımların da kontrolleri yapılmış olmaktadır.

 

4. Asansör etiket renklerinin anlamları nelerdir?

Yeşil etiket, kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından herhangi bir risk taşımadığı ve güvenli olduğunu ifade eder.

Mavi etiket, hafif kusurlu olarak değerlendirilmiştir. Kullanımda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sarı etiket, asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirtir. Belirlenen aksaklıkların 4 ay içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

Kırmızı etiket, asansörün kullanım açısından yüksek riskli olduğunu belirten etikettir. Kontrol mühendisleri tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa, asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygun değildir ve kesinlikle kullanılmaması gerekir. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların 2 ay içerisinde giderilmesi gerekir, aksi takdirde asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılır.

Asansörde kırmızı etiket veya sarı etiket alınmasına neden olan aksaklıkların giderilmesi bina yöneticisinin sorumluluğundadır.

 

5. Takip kontrolü yaptırmam zorunlu mudur?

Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.

 

6. Bina sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir?

Bina sorumlusu periyodik kontrolün yaptırılmasına ilişkin yükümlüdür.

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen yeni bir asansörün tescil aşamasından önce ilk periyodik kontrolünü yaptırmaya ilişkin yükümlülük asansör yaptırıcısınındır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Güvensiz olarak tanımlanan asansörün 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen güvensiz bir asansörün 60 gün sonra ve Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilen kusurlu bir asansörün 120 gün sonra takip kontrolü muayene kuruluşunca yapılır.

Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş hafif kusurlu bir asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir.

Periyodik kontrol raporu ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilir. Rapor bina sorumlusunca muhafaza edilir.

Rapor 3 gün içerisinde teknik yönetici tarafından onaylanır. Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor; onaylandığı tarihi takip eden işgününde, hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde bina sorumlusuna iletilir.